Loop ik risico indien mijn onderaannemer btw in rekening heeft gebracht in plaats van toepassing van de verleggingsregeling?

Ja. Maakt u gebruik van onderaannemers voor het uitvoeren van een werk van stoffelijke aard dat betrekking heeft op onroerende zaken, dan is het van belang dat de onderaannemer ‘btw verlegd’ op de factuur vermeld. U dient vervolgens de aan u verlegde btw in uw btw-aangifte af te dragen.

 

Is er ten onrechte btw in rekening gebracht door uw onderaannemer, dan loopt u het risico dat de fiscus bij een controle de afgetrokken btw alsnog gaat naheffen, waarbij eveneens belastingrente in rekening zal worden gebracht. Is uw onderaannemer inmiddels failliet, dan heeft u geen mogelijkheid meer om de btw te verhalen op uw onderaannemer.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: