Kan er nog een belastingvoordeel worden gerealiseerd met koop-aannemingsovereenkomsten?

Bij koop-aannemingsovereenkomsten werd in het verleden uitgegaan van twee prestaties voor de btw: de levering van de grond en de levering van de opstal. De onbebouwde grond (niet zijnde een bouwterrein) kon geleverd worden met 6% overdrachtsbelasting in plaats van 21% omzetbelasting. Hiermee werd een belastingvoordeel van 15% behaald.

 

Op 22 maart 2013 heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan die mogelijkheid. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat bij een koop-aannemingsovereenkomst de handelingen van de aannemer met betrekking tot de overdracht van de grond en bouw van een appartement tezamen voor de btw als één prestatie moeten worden beschouwd, namelijk de levering van een nieuw onroerend goed. De levering van een nieuw onroerend goed is belast met 21% btw.

 

Als de grondlevering en de bouw door dezelfde belastingplichtige plaatsvinden (waaronder een fiscale eenheid) is er op grond van het bovenstaande sprake van één belaste oplevering van een nieuwe onroerende zaak, die belast is met 21% btw. Er geldt onder voorwaarden een overgangsregeling tot 1 januari 2016 wanneer de grond reeds is verworven vóór 22 maart 2013 of een koop-aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 22 maart 2013. Een belastingvoordeel van 15% kan alleen nog maar worden gerealiseerd indien de grondlevering en de bouw door verschillende ondernemers (niet zijnde een fiscale eenheid) plaatsvindt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: