Ik ben voornemens om een nieuw appartement, bestemd voor de verkoop, (tijdelijk) te verhuren vanwege gebrek aan kopers. Heeft dit fiscale gevolgen?

Ja, indien u btw hebt afgetrokken bij de aanschaf van de bouw van het nieuwe appartement, dient u alle btw direct terug te betalen op grond van de herzieningsregels.

 

Indien het pand vervolgens binnen 2 jaar na de eerste ingebruikname wordt verkocht, vindt er voor de omzetbelasting een belaste levering plaats, die belast is met 21%. Dit betekent dat u recht heeft op teruggave van een gedeelte van de btw die u op grond van de herzieningsregels heeft moeten terugbetalen bij aanvang van de verhuur.

 

Indien het pand vervolgens na 2 jaar na de eerste ingebruikname wordt verkocht, is er geen sprake van de levering van een nieuw vervaardigd onroerend. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een vrijgestelde levering voor de omzetbelasting. Bij de levering is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. U heeft in dat geval geen recht meer op teruggave van een gedeelte van de btw die u op grond van de herzieningsregels heeft moeten terugbetalen bij aanvang van de verhuur.

 

Het is van belang om de btw risico’s van (tijdelijke) verhuur vooraf in kaart te brengen. Mocht u kiezen voor (tijdelijke) verhuur dan loont het de moeite om uit te rekenen of het interessant is om de woning binnen 2 jaar na ingebruikname te verkopen of juist ten minste 2 jaar te wachten. Vanwege het verlaagde tarief overdrachtsbelasting kan het namelijk interessant zijn om de woning na 2 jaar na de eerste ingebruikname te verkopen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: