Wie kan mij passend adviseren over bedrijfsovername?

Bepaal waarvoor u een adviseur nodig heeft. Misschien wilt u alleen advies bij het opstellen van een contract, of wilt u hulp bij het bepalen van de waarde van uw onderneming of bedrijfspand. Een adviseur kan met u de grote lijnen van de overdracht uitzetten en u bij de uitvoering in detail bijstaan. Een accountant analyseert uw financiële gegevens, zoals uw jaarrekening, en kan u helpen bij de waardebepaling. Een overdrachtspecialist helpt u om een koper te vinden, legt contacten, voert onderhandelingsgesprekken en sluit de deal. Een jurist adviseert over contracten en stelt een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en verkoopcontract voor u op. Een notaris tenslotte is verplicht bij de overdracht van een bv en nv. Hij adviseert u over erf- en familierecht en kan adviseren over contracten.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vind prijsvorming in een verkooptraject plaats?

De verkoopprijs is het uiteindelijke resultaat van onderhandelingen. Dit is een gecompliceerd traject waarbij de financierbaarheid niet uit het oog verloren moet worden, daarnaast is het goed om vooraf uw situatie na verkoop te beschouwen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is waarde en prijs gelijk aan elkaar?

Nee, de waarde geeft de economische waarde aan uitgaande van veronderstellingen. De prijs is uiteindelijk wat koper en verkoper overeenkomen. Beide grootheden liggen vaak uit elkaar. Een goede kennis van de waarde van uw onderneming geeft echter sterke argumenten in de prijsonderhandeling.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: