Is waarde en prijs gelijk aan elkaar?

Nee, de waarde geeft de economische waarde aan uitgaande van veronderstellingen. De prijs is uiteindelijk wat koper en verkoper overeenkomen. Beide grootheden liggen vaak uit elkaar. Een goede kennis van de waarde van uw onderneming geeft echter sterke argumenten in de prijsonderhandeling.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: