Samenwerken met zzp’ers, waar moet ik op letten?

Het inzetten van zzp’ers op uw projecten kan een groot voordeel opleveren. 
Zo heeft u een vakman met eigen vervoer en gereedschappen. Dat werkt prettig en verminderd uw onkosten. 
 
Het samenwerken met zzp’ers wordt steeds meer gedaan. Daarom is het belangrijk dat we weten welke aandachtspunten hieraan verbonden zijn. Alvorens met een zzp’er samen te gaan werken raden wij u ten zeerste aan om de volgende bescheiden in bezit te krijgen alvorens de samenwerking te starten.
  • Kopie KvK formulier
  • Kopie VAR- WUO  (Verklaring Arbeids Relatie Winst uit Onderneming)
  • Deze verklaring is een manier om uzelf te verzekeren van het feit dat u te maken heeft met een zelfstandig ondernemer en dus geen loonheffingen hoeft af te dragen.
  • Zorg altijd dat de werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die op uw project dienen te worden uitgevoerd.
  • Kopie ID bewijs
  • Eventueel kopie VCA
 
Een zzp’er dient minimaal 3 opdrachtgevers per jaar te hebben om voor de belastingdienst te worden aangemerkt als zelfstandige. Dit is de verantwoordelijkheid voor de zzp’er. Toch kunnen we hierbij helpen.
 
HR-Groep is als een van de eerste in Nederland gestart met het bemiddelen van zzp’er op grote schaal. Hiervoor is uitvoerig overleg geweest met de Belastingdienst en zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
 
Wij kunnen ook optreden als intermediair op de volgende vlakken;
  • U zoekt een zzp’er. Wij verzorgen de aanvraag en de bemiddeling en sturen u alle documenten voor de bemiddeling toe. 
  • U heeft een zzp’er welke nog opdrachtgevers nodig heeft. Hiervoor bieden wij een payroll constructie aan.
  • U wilt alle administratie omtrent zzp’ers uitbesteden. Dit biedt veel voordelen. U of uw medewerker houdt tijd over voor andere werkzaamheden, wij verzorgen de juiste documenten en beheren dit voor u, wij doen de voorfinanciering en uitbetalingen aan de zzp’ers. U krijgt dan een verzamelfactuur. Wel zo gemakkelijk toch?
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke regels gelden er voor proeftijd?

Een proeftijd stelt de werkgever en de werknemer in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. De werkgever krijgt gedurende deze periode de kans om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer binnen het bedrijf past. Ook de werknemer kan gedurende de proeftijd nagaan of hij op zijn plaats zit.
 
Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De normale opzeggingsregels gelden niet. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een ontslagvergunning aan te vragen en er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Daarnaast gelden de wettelijke opzegverboden niet, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. 
 
De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De verschillende maximale duren staan in de wet opgenomen, maar daar mag bij cao van worden afgeweken. Let dus op of de geldende cao afwijkende bepalingen bevat.
 
In alle gevallen geldt dat de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk dient te zijn.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: