Kunnen wij leerling werknemers in dienst nemen voor de contractduur van een jaar?

Wanneer u een jeugdige werknemer in dienst neemt met een leerwerkovereenkomst (leerwerktraject) dan bent u verplicht de werknemer in dienst te houden voor de duur van de opleiding. Doorgaans duren de opleidingen 2 jaar. U gaat dus een arbeidscontract aan voor 2 jaar. Artikel 59a van de cao voor de bouwnijverheid is van toepassing, die bepaling kunt u overnemen in de overeenkomst.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vind ik flexibel personeel voor bouw-, en technische sector?

HR-Groep is hét bemiddelingsbureau in uw regio voor bouw-, en technisch personeel.
 
Wij, als HR-Groep, specialiseren ons door focus. Naar ons inzicht moet je alleen doen waar je goed in bent. Voor ons betekend dat focus op de bouw-, en technische branche.
 
HR-Groep, met vestigingen in Eindhoven en Tilburg verzorgt reeds 5 jaar flexibel personeel voor een groot deel van de bouw-, en technische bedrijven in de regio Brabant en steeds verder daarbuiten. 
 
De identiteit van HR-Groep is gebaseerd op een toegankelijke en mensgerichte visie. Deze komt terug in onze vijf kernwaarden: no nonsens, vakmanschap, transparant, innovatief en betrouwbaar. 
 
Wanneer u op zoek bent naar een bemiddelingsbureau zijn 2 dingen van bijzonder belang. 
  • De uitzendkracht moet voldoen aan de door u gestelde eisen.
  • De overeenkomst moet wettelijk in orde zijn, zonder enige risico’s aan uw zijde.
 
Bij HR-Groep bent u voor beide aan het juiste adres.
 
Door de samenstelling van ons team kunnen wij u te allen tijde voorzien van de juiste arbeidskracht. De mensen welke bij ons werken zijn al lange tijd actief in de Bouw- en Technische branche of zijn daar zelf in werkzaam geweest. Wij spreken dezelfde taal en begrijpen uw aanvraag als geen ander. 
 
HR-Groep bemiddeld in zowel uitzendkrachten als zzp’ers. Beide doelgroepen hebben hun eigen voordelen. 
Door onze regionale focus heeft u altijd vakmensen uit uw regio. Dit werk prettig en biedt tevens voordelen op reiskosten en reistijd. 
Bij HR-Groep heeft u 1 aanspreekpunt waardoor uw contactpersoon u en uw bedrijf kent. Dit is zeer belangrijk om de kwaliteit hoog te houden. 
 
HR-Groep is NEN-4400-1 gecertificeerd en lid van SNA. (Stichting Normering Uitzendbureaus) Dit geeft u de zekerheid welke u mag verwachten. 
Tevens is HR-Groep ingeschreven onder SBI code 78201 (uitzendbureaus) en overleggen wij altijd de meest recente Verklaring Betalingsgedrag. 
Wij bieden u alle mogelijke zekerheden, op elk moment dat u daar om vraagt. 

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de voordelen van het inlenen van personeel?

Het inlenen van personeel kan een uitkomst zijn op verschillende vraagstukken.
 
Denk hierbij aan het opvangen van piekdrukte, het vervangen van een zieke medewerker of om ervoor te zorgen dat uw organisatie flexibel blijft. 
Op die manier kan uw bedrijf beter anticiperen op de huidige markt en maakt u het mogelijk om de personeelskosten aan te passen aan uw werkvoorraad.
 
Daarnaast kan het inlenen van personeel u vrijwaren van een aantal risico’s en verminderd het de administratieve druk binnen uw organisatie.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten als ik een arbeidsovereenkomst sluit?

Het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is maatwerk en moet aan de wettelijke vereisten, de eventueel van toepassing zijnde cao en aan de wensen van u en uw werknemer voldoen. Belangrijke aandachtspunten zijn met name:
 
Wat voor soort overeenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd, oproepovereenkomst);
In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: de duur daarvan;
Wel of geen proeftijd?
Het aantal uren per week;
De functie-inhoud;
De hoogte van het loon en de loondoorbetaling tijdens ziekte;
Wel of geen concurrentie- of relatiebeding?
Geheimhoudingsbeding;
Boetebeding;
Pensioen;
Vakantiedagen, etc.
 
Een goed opgestelde, duidelijke arbeidsovereenkomst kan in veel gevallen toekomstige geschillen voorkomen.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke regels gelden er voor proeftijd?

Een proeftijd stelt de werkgever en de werknemer in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. De werkgever krijgt gedurende deze periode de kans om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer binnen het bedrijf past. Ook de werknemer kan gedurende de proeftijd nagaan of hij op zijn plaats zit.
 
Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De normale opzeggingsregels gelden niet. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om een ontslagvergunning aan te vragen en er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Daarnaast gelden de wettelijke opzegverboden niet, zoals het opzegverbod tijdens ziekte. 
 
De maximale duur van een proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De verschillende maximale duren staan in de wet opgenomen, maar daar mag bij cao van worden afgeweken. Let dus op of de geldende cao afwijkende bepalingen bevat.
 
In alle gevallen geldt dat de proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk dient te zijn.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de vereisten voor een geldig concurrentiebeding?

In de wet zijn enkele vereisten te vinden voor de rechtsgeldige totstandkoming van een concurrentiebeding met een werknemer. Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen en is alleen rechtsgeldig wanneer het is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. 
 
In veel gevallen staat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf. Een concurrentiebeding dat in een CAO is opgenomen, is in beginsel niet verbindend. Ondertekent een medewerker een verklaring dat hij bekend is en instemt met de inhoud van een concurrentiebeding dat elders is opgenomen, dan kan dat voldoende zijn om gebondenheid aan te nemen. Denk aan een verwijzing naar een concurrentiebeding dat in een reglement (of cao) staat opgenomen. Onvoldoende is het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst, die een reglement (of cao) van toepassing verklaart waarin een concurrentiebeding is opgenomen, zonder dat bekendheid en instemming van de medewerker met dat beding in de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd en ondertekend. 
Een concurrentiebeding is alleen geldig bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij tijdelijke contracten is dit verboden, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft op grond van welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk is (aldus art. 7:653 lid 2 BW).
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: