2. Is ketensamenwerking h├ęt antwoord op de veranderende vraag van de opdrachtgevers?

Een groeiende groep opdrachtgevers vraagt meer en meer om oplossingen in plaats van om aanbiedingen. Echter, niet elke opdrachtgever kiest ervoor om met vaste ketens te werken. Dit hangt sterk af van het feit of er een bepaalde continuïteit in opdrachten is. Opdrachtgevers met regelmatig terugkerende, vergelijkbare werkzaamheden, zoals woningcorporaties, zijn meer geïnteresseerd in ketensamenwerking dan opdrachtgevers met eenmalige projecten. Dat geldt ook voor de ketens zelf. Ketensamenwerking functioneert het meest optimaal als je voor langere tijd (project ongebonden) met dezelfde ketenpartners samenwerkt aan vergelijkbare typen projecten. Dan kun je gezamenlijk kennis en ervaring opbouwen, kun je processen goed op elkaar afstemmen en ga je de te leveren producten en diensten verbeteren. De keuze voor ketensamenwerking is dus een bewuste, die je voor langere tijd, met dezelfde partners voor dezelfde type opdrachten maakt, bij voorkeur voor opdrachtgevers die deze continuïteit willen en kunnen bieden. Hiervoor is een helder stappenplan beschikbaar, dat je helpt om een eigen keten op te bouwen.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: