Wie kan mij passend adviseren over bedrijfsovername?

Bepaal waarvoor u een adviseur nodig heeft. Misschien wilt u alleen advies bij het opstellen van een contract, of wilt u hulp bij het bepalen van de waarde van uw onderneming of bedrijfspand. Een adviseur kan met u de grote lijnen van de overdracht uitzetten en u bij de uitvoering in detail bijstaan. Een accountant analyseert uw financiële gegevens, zoals uw jaarrekening, en kan u helpen bij de waardebepaling. Een overdrachtspecialist helpt u om een koper te vinden, legt contacten, voert onderhandelingsgesprekken en sluit de deal. Een jurist adviseert over contracten en stelt een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en verkoopcontract voor u op. Een notaris tenslotte is verplicht bij de overdracht van een bv en nv. Hij adviseert u over erf- en familierecht en kan adviseren over contracten.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is “verkoop klaar maken” van een bedrijf?

Met deze kreet wordt bedoelt dat de onderneming gaat voorsorteren op een toekomstige verkoop. Naast het opbouwen van een goed track-record is het van belang dat zowel de juiste juridische als fiscale structuur wordt gekozen, dat de afhankelijkheid van de ondernemer wordt gemitigeerd en alle bedrijfsmatige opbrengsten en kosten duidelijk inzichtelijk worden gemaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: