Wie kan mij passend adviseren over bedrijfsovername?

Bepaal waarvoor u een adviseur nodig heeft. Misschien wilt u alleen advies bij het opstellen van een contract, of wilt u hulp bij het bepalen van de waarde van uw onderneming of bedrijfspand. Een adviseur kan met u de grote lijnen van de overdracht uitzetten en u bij de uitvoering in detail bijstaan. Een accountant analyseert uw financiële gegevens, zoals uw jaarrekening, en kan u helpen bij de waardebepaling. Een overdrachtspecialist helpt u om een koper te vinden, legt contacten, voert onderhandelingsgesprekken en sluit de deal. Een jurist adviseert over contracten en stelt een geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring en verkoopcontract voor u op. Een notaris tenslotte is verplicht bij de overdracht van een bv en nv. Hij adviseert u over erf- en familierecht en kan adviseren over contracten.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waar moet ik op letten bij bedrijfsopvolging binnen de familie?

De volgende aspecten zijn belangrijk voor een succesvolle opvolging:
 
a. Neem voldoende tijd om uw opvolger in te werken en het bedrijf verkoopklaar te maken. Indien mogelijk, is een voorbereidingstijd van 5 tot 6 jaren ideaal;
b. Stel vast of de beoogd opvolger capabel en gemotiveerd is om het bedrijf succesvol voort te zetten;
c.  Zorg voor acceptatie van de opvolger binnen het bedrijf en bij de klanten en relaties;
d. Zorg voor een bedrijf dat gezond en in balans is op het gebied van klantenopbouw, organisatie, product/ dienst, personeelsopbouw, financiën;
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe komt u in contact met een potentiele koper van uw bedrijf?

Voor het vinden van de juiste koper voor uw bedrijf is geen eenduidige oplossing te geven. Ieder bedrijf is immers uniek. Door deze zoektocht uit te besteden aan specialisten bent u verzekerd van een professionele aanpak en voortgang in het traject terwijl het u niet te veel van de operatie af leidt. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vind prijsvorming in een verkooptraject plaats?

De verkoopprijs is het uiteindelijke resultaat van onderhandelingen. Dit is een gecompliceerd traject waarbij de financierbaarheid niet uit het oog verloren moet worden, daarnaast is het goed om vooraf uw situatie na verkoop te beschouwen. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is waarde en prijs gelijk aan elkaar?

Nee, de waarde geeft de economische waarde aan uitgaande van veronderstellingen. De prijs is uiteindelijk wat koper en verkoper overeenkomen. Beide grootheden liggen vaak uit elkaar. Een goede kennis van de waarde van uw onderneming geeft echter sterke argumenten in de prijsonderhandeling.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan een acquisitie nog gefinancierd worden?

Het antwoord op deze vraag is volmondig ja. Of deze financiering echter met een bancaire financiering kan plaatsvinden is minder stellig te geven. Door de vraagstelling zo duidelijk mogelijk en op de juiste plaats (persoon/organisatie) aan te bieden wordt de kans op een passende bancaire financiering echter optimaal benut. Daarnaast bestaan diverse aanvullende mogelijkheden (private equity, vermogende particulieren ed.) om een acquisitie te realiseren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is “verkoop klaar maken” van een bedrijf?

Met deze kreet wordt bedoelt dat de onderneming gaat voorsorteren op een toekomstige verkoop. Naast het opbouwen van een goed track-record is het van belang dat zowel de juiste juridische als fiscale structuur wordt gekozen, dat de afhankelijkheid van de ondernemer wordt gemitigeerd en alle bedrijfsmatige opbrengsten en kosten duidelijk inzichtelijk worden gemaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: