Welke beheervorm heeft de voorkeur?

Welke beheervorm heeft de voorkeur: single of multi supplier? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De keuze voor een van beide beheervormen wordt bepaald door uw eigen uitgangspunten en doelstellingen.

Wanneer u kiest voor verregaande uitbesteding van de beheertaken, waarbij een bepaalde mate van procesintegratie wenselijk is, heeft single supplier de voorkeur. In die situatie is het van belang het prijsniveau en serviceniveau goed binnen de overeenkomst vast te leggen en te borgen. Wanneer u geen groot belang hecht aan maximale uitbesteding van de beheertaken, maar prioriteit legt bij een laag inzetprijsniveau, heeft multi supplier de voorkeur. Bij een professionele inrichting van de beheerorganisatie kan met beide beheermodellen een vergelijkbaar laag totaal kostenniveau worden gerealiseerd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: