Hoe verhoog ik mijn kans op een passende financiering?

Door de juiste vraag, op de juiste manier aan de juiste persoon/organisatie te stellen. Om in dit traject het optimale resultaat te garanderen is het begrijpen van uw business en uw cijfers van groot belang, daarnaast is kennis van de potentiele financier en diens interne processen onontbeerlijk.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat te doen bij schade?

Het schadeformulier dient ten alle tijden te worden ingevuld door alle betrokken partijen. (=verplicht) 
 
Voor de afhandeling van uw schade kunt u 24 uur per dag direct contact opnemen met Carlux Schadeherstel, 073-642751024 of schade@carlux.nl. Zij helpen u graag verder met zowel de reparatie van uw auto als de afwikkeling richting de verzekering / leasemaatschappij.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke beheervorm heeft de voorkeur?

Welke beheervorm heeft de voorkeur: single of multi supplier? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De keuze voor een van beide beheervormen wordt bepaald door uw eigen uitgangspunten en doelstellingen.

Wanneer u kiest voor verregaande uitbesteding van de beheertaken, waarbij een bepaalde mate van procesintegratie wenselijk is, heeft single supplier de voorkeur. In die situatie is het van belang het prijsniveau en serviceniveau goed binnen de overeenkomst vast te leggen en te borgen. Wanneer u geen groot belang hecht aan maximale uitbesteding van de beheertaken, maar prioriteit legt bij een laag inzetprijsniveau, heeft multi supplier de voorkeur. Bij een professionele inrichting van de beheerorganisatie kan met beide beheermodellen een vergelijkbaar laag totaal kostenniveau worden gerealiseerd.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: