Hoe krijgt u actueel inzicht in uw liquiditeiten?

Door maandelijks uw realisatie af te zetten tegen uw plannen krijgt u zicht op of u op  koers ligt met uw plannen. Door vervolgens uw liquiditeitsprognose aan te passen aan de actualiteit krijgt u zicht op de ontwikkeling van de liquiditeit in de komende maanden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe houdt u grip op uw werkkapitaal?

Het antwoord op deze vraag begint met het hebben van een goed zicht op de omvang en samenstelling van uw werkkapitaal. Vanuit dit zicht kan bezien worden of de huidige risico’s en het kapitaalbeslag voor verbetering vatbaar zijn. Dit kan door zowel organisatorische acties (bijv. verbetering maningsprocedure ) alsmede door de inzet van andere (financierings-) producten.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: