Klopt het dat banken geen financieringen meer verstrekken?

Banken verstrekken nog steeds financieringen bij goed opgezette financieringsplannen. Wel zijn de banken terughoudend, vanwege hun eigen financiële positie en vanwege het feit dat veel bedrijven financiële problemen hebben.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waaraan moet een goede financieringsaanvraag of aanbod aan een investeerder voldoen?

De volgende gegevens zijn van groot belang bij het verkrijgen van een financiering of het vinden van een investeerder in uw bedrijf:
 
a. Is er vertrouwen in de ondernemer op zich;
b. Is er voldoende geldstroom (cashflow), om rente (of dividend) en aflossingen te kunnen betalen;
c. Wordt er winst gemaakt;
d. Zijn er voldoende zekerheden, om bij tegenvallende resultaten en/ of geldstroom, toch de financier te kunnen betalen;
e. Zijn de uitgangspunten in het business plan voldoende onderbouwd.
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is mijn huidige financieringsstructuur voor verbetering vatbaar?

Om een goed antwoord te geven op deze vraag is het van belang dat u bepaald waar u momenteel staat en waar u naar toe wilt. Pas als uw plannen concreet zijn kan bepaald worden of uw huidige financieringsstructuur deze plannen mogelijk maakt of dat deze aanpassingen in behoeven.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe krijgt u actueel inzicht in uw liquiditeiten?

Door maandelijks uw realisatie af te zetten tegen uw plannen krijgt u zicht op of u op  koers ligt met uw plannen. Door vervolgens uw liquiditeitsprognose aan te passen aan de actualiteit krijgt u zicht op de ontwikkeling van de liquiditeit in de komende maanden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wie helpt u om in control te komen?

De huidige tijd eist dat u snel reageert en kort op de bal speelt, het is dan ook van groot belang dat u continue op de hoogte bent van uw performance en zicht hebt op de realisatie van uw plannen alsmede de ontwikkeling van uw liquiditeit. Is uw huidige personele bezetting in staat u deze ‘spiegel’ voor te houden of heeft u hierbij behoefte aan een externe partner die zowel uw privé als zakelijke belangen bewaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe houdt u grip op uw werkkapitaal?

Het antwoord op deze vraag begint met het hebben van een goed zicht op de omvang en samenstelling van uw werkkapitaal. Vanuit dit zicht kan bezien worden of de huidige risico’s en het kapitaalbeslag voor verbetering vatbaar zijn. Dit kan door zowel organisatorische acties (bijv. verbetering maningsprocedure ) alsmede door de inzet van andere (financierings-) producten.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

U krijgt te maken met de afdeling Bijzonder Beheer van uw bank, wat nu?

Uw bank maakt zich zorgen over de continuïteit van uw onderneming en terugbetaling van de financieringen. In eerste instantie zal de bank veelal ‘kort op de bal’ gaan spelen en frequent overleg eisen, dit intensievere overleg gaat gepaard met meer en vaak betere informatievoorziening. Laat u hierbij ondersteunen door een specialist die zowel de belangen van u als van de bank goed weet te formuleren en zodoende op zoek kan gaan naar een gezamenlijk doel.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe staat het met de financieringsbereidheid van banken?

Langzamerhand begint de financieringsbereidheid van banken weer toe te nemen, groot verschil met de bereidheid van voor de crisis is dat banken zich bewust zijn van hun rol als verstrekker van vreemd vermogen. Daarnaast worden duidelijke zwaardere eisen gesteld aan de kwaliteit van de financieringsaanvraag.
Door de juiste vraag op de juiste manier aan het juiste loket (bankier) te stellen is er wellicht meer mogelijk dan u denkt, een goede voorbereiding is hierbij van groot belang. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe beoordeeld de bank uw financieringsaanvraag?

Een goede financieringsaanvraag omvat veel meer dan alleen een opsomming van uw historische cijfermateriaal. Naast deze gegevens zijn uw markt, uw visie en plannen en uw kwaliteit als ondernemer, van zeer groot belang bij de bancaire beoordeling van uw financieringsaanvraag. Deze informatie dient  uw prognoses (=financiële verwachtingen) te onderbouwen en daarmee het geloof in uw plannen te versterken!
Het inschakelen van een specialist met bancaire kennis wordt hierbij steeds belangrijker.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: