Moet er een vergunning aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting?

Ja, behalve voor tijdelijke bouwketen. De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning is gewijzigd in 2012. De nieuwe wet Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is per 1 oktober 2010 ingevoerd. Leveranciers zullen u graag helpen met het aanvragen van een vergunning.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Met welke eisen ten aanzien van de inrichting van de bouwplaats moet ik allemaal rekening houden?

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Taai om te lezen, maar alle voorschriften zijn te lezen via http://www.bouwbesluitonline.nl. Schakel een deskundige om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen kunt u gebruik maken van hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: