Moet er een vergunning aangevraagd worden voor tijdelijke huisvesting?

Ja, behalve voor tijdelijke bouwketen. De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning is gewijzigd in 2012. De nieuwe wet Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) is per 1 oktober 2010 ingevoerd. Leveranciers zullen u graag helpen met het aanvragen van een vergunning.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Met welke eisen ten aanzien van de inrichting van de bouwplaats moet ik allemaal rekening houden?

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen. Taai om te lezen, maar alle voorschriften zijn te lezen via http://www.bouwbesluitonline.nl. Schakel een deskundige om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Om aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen kunt u gebruik maken van hulpmiddelen zoals NEN-normen, erkende kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardige oplossingen. Ook zijn er Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s) en Nederlandse technische afspraken (NTA’s).

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe verhoog ik mijn kans op een passende financiering?

Door de juiste vraag, op de juiste manier aan de juiste persoon/organisatie te stellen. Om in dit traject het optimale resultaat te garanderen is het begrijpen van uw business en uw cijfers van groot belang, daarnaast is kennis van de potentiele financier en diens interne processen onontbeerlijk.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Krijg ik Subsidie als ik zonnepanelen overweeg?

Particulier: In Nederland kun je BTW terugvragen en er worden op provinciaal en gemeentelijk nivo subsidie of financieringen aangeboden. Bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven heeft een duurzaamheidslening waar geld tegen een laag % rente geleend kan worden voor het verduurzamen van een woning.

MKB: Voor de MKBer zijn er diverse regelingen waar naar gekeken kan worden zoals de Energie Investerings aftrek, Kleinschaligheids aftrek en de Milieu Investerings aftrek. Vaak is het verstandig om eerst te overleggen met de accountant wat de financiele mogelijkheden en gevolgen zijn.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: