Waar moet ik op letten bij de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie

Bij de aankoop van een nieuwe locatie dient u allereerst kennis te nemen van het bestemmingsplan. Wat mag er wel en wat niet. Verder dient de locatie natuurlijk goed bereikbaar te zijn en over voldoende parkeermogelijkheden te beschikken. Voorts kan het belangrijk zijn een bodemonderzoek te laten verrichten en, bij de aankoop van bestaande bouw, een bouwkundig onderzoek en eventueel een asbestinventarisatie. Daarnaast zullen de fiscale aspecten goed in kaart moeten worden gebracht, dient er een goed koopcontract te worden opgesteld en zal natuurlijk de financiering (hypotheek) geregeld moeten worden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe vestig ik een nieuwe hypotheek

Indien u met de bank een akkoord hebt gesloten aangaande een nieuwe bedrijfsfinanciering, zal onderdeel van de afspraken zijn het verlenen van zekerheid middels een hypotheekakte. De bank zal daartoe ene opdrachtbrief sturen naar uw notaris. Deze zal vervolgens zorgdragen voor het opstellen van de hypotheekakte, de aflossing van de bestaande financiering en het royement (doorhalen) van de oude hypotheek bij het kadaster.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wordt vererving van mijn onderneming belast met erfbelasting?

In beginsel wel. De Successiewet bevat thans echter nog de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfacililiteiten, waarmee bereikt kan worden dat een actieve onderneming tegen geen of zo min mogelijk erfbelasting kan overgaan.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarom met een vordering naar een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een door de overheid benoemde ambtenaar. Hij is de enige in Nederland die ambtshandelingen ten behoeve van het innen van vorderingen mag uitvoeren, zoals dagvaarden en het leggen van beslag. Waar andere incassodiensten niet verder kunnen gaan met een incassotraject, gaat de gerechtsdeurwaarder juist wél door, om voor u het uiterste resultaat te bereiken.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat kost incasseren via de gerechtsdeurwaarder?

Bij een succesvolle incasso, verhaalt de deurwaarder de kosten veelal op de debiteur en ontvangt de klant het bedrag van zijn vordering. Het incassotraject wordt aangeboden op basis van no cure no pay.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Een incassozaak is soms best ingewikkeld. Hoe weet ik waar ik aan toe ben?

Een incassozaak kan juridisch ingewikkeld zijn. De deurwaarder is specialist op gebied van incasso, juridische adviezen en procedures. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij het incasseren van uw vordering. Uiteraard wordt u geholpen bij het nemen van lastige beslissingen en wanneer nodig wordt u de nodige juridische ondersteuning geboden. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan ik direct beslag laten leggen op het vermogen of inkomen van een debiteur?

Beslaglegging kan pas indien u een vonnis op de debiteur heeft. Dit verkrijgt u door uw vordering aan de rechter voor te leggen. De deurwaarder draagt zorg voor het dagvaarden van de debiteur. Wanneer de rechter uw vordering heeft toegewezen, verkrijgt u het vonnis, waarmee de deurwaarder verder kan gaan werken.

Indien u een grote vordering heeft en u wilt vermogen van de debiteur zeker stellen, kan er aan de rechter toestemming worden gevraagd tot het leggen van conservatoir beslag. Er wordt dan beslag gelegd voordat u een vonnis heeft.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Is mijn huidige financieringsstructuur voor verbetering vatbaar?

Om een goed antwoord te geven op deze vraag is het van belang dat u bepaald waar u momenteel staat en waar u naar toe wilt. Pas als uw plannen concreet zijn kan bepaald worden of uw huidige financieringsstructuur deze plannen mogelijk maakt of dat deze aanpassingen in behoeven.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe krijgt u actueel inzicht in uw liquiditeiten?

Door maandelijks uw realisatie af te zetten tegen uw plannen krijgt u zicht op of u op  koers ligt met uw plannen. Door vervolgens uw liquiditeitsprognose aan te passen aan de actualiteit krijgt u zicht op de ontwikkeling van de liquiditeit in de komende maanden.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wie helpt u om in control te komen?

De huidige tijd eist dat u snel reageert en kort op de bal speelt, het is dan ook van groot belang dat u continue op de hoogte bent van uw performance en zicht hebt op de realisatie van uw plannen alsmede de ontwikkeling van uw liquiditeit. Is uw huidige personele bezetting in staat u deze ‘spiegel’ voor te houden of heeft u hierbij behoefte aan een externe partner die zowel uw privé als zakelijke belangen bewaakt.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: