Ben ik een grootzakelijk of MKB afnemer van energie?

De wet deelt zakelijke afnemers van stroom en gas in volgens een aantal kenmerken. U past bij de klantgroep grootzakelijk als u tenminste één elektriciteitsaansluiting heeft die groter is dan 3x80 ampère.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe kan ik besparen met de inkoop van energie?

In een besparingsberekening vergelijken we uw huidige prijzen met de prijzen waarvoor wij inkopen. Daarnaast zoeken wij voor u uit tot wanneer uw huidige contract loopt en maken we een opzegbrief voor u.  Zo ziet u in een oogopslag of deelname voor u interessant is.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is het voordeel van collectieve inkoop van energie?

De voordelen zijn legio, maar de belangrijkste zijn besparing op kosten en betere dienstverlening. Door in grote volumes in te kopen kunnen we extra besparingen realiseren, en tegelijkertijd gunstige voorwaarden bedingen voor onze klanten. Als een energieleverancier wil samenwerken gebeurt dat onder onze voorwaarden, waarmee we onze klanten extra beschermen en voordelen creëren.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat is het verschil tussen Grootverbruik en Kleinverbruik

De grootte van de aansluiting is bepalend.
Grootverbruik elektra: aansluitingen >  3*80 Amp.
Kleinverbruik elektra: aansluitingen <  3*80 Amp.
 
Grootverbruik gas: aansluitingen >  40 m3/uur
Kleinverbruik gas: aansluitingen ≤  40 m3/uur
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe worden deelnamekosten afgerekend?

De deelnamekosten van Bouwstroomloket en Cinergie zijn verwerkt in een maandelijks abonnement. Deze kosten worden verwerkt op de energienota van de energieleverancier. De deelnamekosten vervangen de vastrecht kosten van de leverancier. Op deze manier heeft u geen extra administratie.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Hoe zijn energiekosten opgebouwd?

Er zijn een zestal posten die in rekening worden gebracht door verschillende partijen:
1. Netwerkkosten – door de netbeheerder; de tarieven zijn wettelijk vastgelegd, hierop is geen inkoopbesparing te realiseren. We kunnen wel kijken of u een te grote aansluiting heeft en hierdoor onnodig veel netwerkkosten betaald.
2. Meetdiensten – door het meetbedrijf; bij Grootverbruik aansluitingen dient er ook een contract voor meetdiensten te worden afgesloten. Ook hierop verzorgen wij flinke kortingen. Bij Kleinverbruik aansluitingen loopt dit automatisch mee met de netbeheerder.
3. Energielevering – door de energieleverancier; door onze collectieve inkoop kunnen we hierop flink besparen.
4. Vastrecht/deelname – Dit is een administratieve vergoeding die in rekening wordt gebracht door de leverancier (vastrecht). De deelnamekosten voor onze dienstverlening vervangen de vastrecht kosten van de energieleverancier.
5. Energiebelasting – door de energieleverancier namens de overheid; deze kosten zijn gestaffeld en zijn de laatste jaren fors gestegen.
6. Aanvullende diensten – De Cinergie Groep biedt een aantal aanvullende diensten zoals het verwerken van de meetgegevens in het online-portaal, de inkoop van Nederlandse windcertificaten en certificaten van waterkracht- en biomassa centrales. We maken graag een maatadvies voor onze klanten.
 
Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de periodieke deelnamekosten?

 

Bouwstroomloket

Cinergie

 

Elektriciteit

·      Kleinverbruik

·      Grootverbruik

 

€ 15,00

€ 30,00

 

€ 31,75

 

Gas

·      Kleinverbruik

·      Grootverbruik

 

€ 15,00

€ 30,00

 

€ 13,50

 

 

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Waarin verschil de Cinergie Groep van andere inkoop collectieven?

Er zijn een aantal belangrijke onderdelen waarin de Cinergie Groep zich onderscheidt ten opzichte van andere collectieven:

- Besparing:      De praktijk bewijst dat de Cinergie Groep tegen fors lagere leveringsprijzen energie inkoopt. Door bundeling van het elektriciteit- en gasvolume van meer dan 2.000 bedrijven zijn we in staat erg gunstige prijzen en condities te bedingen. Cinergie Groep is een samenvoeging van meerdere bedrijventerreinen, brancheverenigingen, franchiseorganisaties als ook individuele bedrijven. Door een intensieve bewaking van de marktprijsontwikkeling wordt Cinergie nooit verrast door prijsschommelingen en kunnen de prijzen op de meest gunstige momenten worden vastgelegd

- Transparant:             Besluiten over het inkoopmoment, contractduur en -vorm worden overlegt met en goedgekeurd door de Raad van Toezicht die aan Cinergie is verbonden. De toezichthouders staan garant voor objectieve besluiten, en die aanpak maakt Cinergie uniek.

 

- Inzicht:          Cinergie Groep stelt een portaal beschikbaar waarin online het verbruik van de aansluitingen te zien is. Online inzicht kan helpen bij het besparen op het energieverbruik, maakt het controleren van afrekeningen veel eenvoudiger en maakt het noteren van meterstanden volledig overbodig.

- Service:          De Cinergie Groep adviseert haar klanten op individueel niveau over het vergroenen van het energieverbruik en duurzame maatregelen. Van adviezen over de CO2-prestatieladder, het inkopen van groencertificaten op basis van waterkracht, biomassa of Nederlandse wind tot het plaatsen van zonnepanelen en e-mobiliteit

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wanneer kan ik wisselen van energieleverancier?

Dit hangt af van de status van uw huidige contract. Een variabel contract, ofwel een contract voor onbepaalde tijd, kan per direct worden beëindigd. Let er wel op dat een opzegtermijn van bijvoorbeeld 30 dagen van toepassing kan zijn. Indien u een vast contract hebt met een bepaalde einddatum dan is het vaak verstandig om pas aan het einde van het contract over te stappen, om boetes of opzegvergoedingen te voorkomen. Wij inventariseren de status van uw contracten, en adviseren u omtrent het wisselen van leverancier.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: