Krijg ik Subsidie als ik zonnepanelen overweeg?

Particulier: In Nederland kun je BTW terugvragen en er worden op provinciaal en gemeentelijk nivo subsidie of financieringen aangeboden. Bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven heeft een duurzaamheidslening waar geld tegen een laag % rente geleend kan worden voor het verduurzamen van een woning.

MKB: Voor de MKBer zijn er diverse regelingen waar naar gekeken kan worden zoals de Energie Investerings aftrek, Kleinschaligheids aftrek en de Milieu Investerings aftrek. Vaak is het verstandig om eerst te overleggen met de accountant wat de financiele mogelijkheden en gevolgen zijn.  

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Zonne Energie meenemen in het ontwerp/renovatie?

In het Energie Prestatie Advies (EPA) staat precies welke specifieke energiebesparende maatregelen u in uw huis kunt toepassen. Maar ook wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de terugverdientijd is. Een energielabel geeft met klassen (A++ tot en met G) aan hoe energiezuinig een huis is. Energielabel A++ is zeer zuinig en energielabel G is zeer onzuinig. Het effect van zonnepaneel installatie op een gebouw zorgt er altijd voor dat het energielabel van een gebouw beter wordt. De maandelijkse energie kosten zullen verlaagd worden voor de eindklant! De eigenaren zijn vaak trots erop dat zij gebruik maken van zonne-energie om bv elektriciteit op te wekken. De trotse eigenaren laten dit systeem graag zien aan hun omgeving.

Het hele grote voordeel van een zonnepaneel installatie mee te nemen tijdens de ontwerp fase is dat het een veel beter geïntegreerd geheel kan worden, denk aan in-dak oplossingen waardoor het esthetisch gezien veel mooier uitziet. Het bijkomende voordeel is dat de kosten lager zullen zijn omdat er bv geen dakpannen nodig zijn. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en zijn deze Nu beschikbaar?

De belangrijkste trends in  Solar PV Oplossingen die positieve invloed hebben bij het ontwerp en het uiteindelijke resultaat zijn:

1.       Verhoogde esthetica bij dak geïntegreerde oplossingen

2.       Verhoogde esthetica door gebruik compleet Zwarte Panelen.

3.       Reduceren schaduweffect door het parallel schakelen van de panelen

 

Verhoogde esthetica bij dak geïntegreerde oplossingen

Wij maken gebruik van zonnepanelen die we dak geïntegreerd kunnen aanbrengen met een systeem uit Duitsland welke reeds enkele jaren toegepast wordt. Dit ziet er veel mooier uit dan een op dak systeem. De voordelen van dit systeem zijn dat we gebruik maken van de standaard zonnepanelen en dat is ten voordele van de systeem prijs. Een voorbeeld is het nieuwbouwproject bij Blixembosch waarbij 26 woningen met een dak geïntegreerde oplossing zijn opgeleverd.

 

 

Verhoogde esthetica door gebruik compleet Zwarte Panelen:

Zwarte (mono) panelen zijn vanuit de esthetische kant mooier dan de blauwe (poly) panelen, echter de loodlijnen zijn wel nog zichtbaar.  Zwarte panelen zullen iets warmer kunnen worden wat een negatiever effect heeft op de hoeveelheid geleverde kWh. Er is gelukkig een nieuw alternatief en dat zijn de echt compleet Zwarte Zonne panelen van het merk STION. Stion maakt dunne film zonne-panelen welke helemaal zwart zijn en de loodlijnen Niet zichtbaar zijn. Deze dunne film panelen hebben veel minder last van hogere temperaturen. Voor deze oplossing heeft EigenEnergie.Net de exclusieve rechten voor de Benelux!

 

Reduceren schaduweffect door het parallel schakelen van de panelen:

Het is mogelijk om ieder paneel afzonderlijk zijn vermogen door te laten geven waardoor het maximale vermogen eruit gehaald wordt voor de gehele installatie. Het SolarEdge systeem is de nieuwe standaard waarbij ook zichtbaar gemaakt kan worden wat ieder paneel oplevert. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Heeft Schaduw werking een negatieve invloed op de output?

Dat klopt helemaal, er zijn echter mogelijkheden om deze verliezen te verminderen.

Mogelijkheid 1: Mocht er schaduw werking op een dakvlak komen dan kan er gebruik gemaakt worden van een omvormer waarbij alle zonnepanelen parallel worden geschakeld. Dit heeft als grote voordeel dat ieder paneel de maximale opbrengst geeft. Komt een paneel in de schaduwval dan levert dit paneel minder op. De rest kan nog steeds zijn maximum leveren. Het bijkomende effect is dat deze omvormer maar 1x gedurende de levensloop verandert hoeft te worden waardoor “cost of ownership” nagenoeg gelijk is aan de standaard omvormers. 

Mogelijkheid 2: Maak gebruik van dunne film panelen. Deze technologie is een heel andere waarbij dat deel wat schaduw val krijgt minder tot niets gaat opleveren. De rest van het paneel levert wel nog energie op!! 

Mogelijkheid 3: De perfecte combinatie is om ieder dunne film paneel parallel te schakelen. De perfect Match is dus Stion in combinatie met Solar Edge!

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Welke combinaties zijn er van Zon thermisch en Zon elektrisch?

Zon thermisch en Zonne pv combinaties zijn al mogelijk op 2 manieren:

De eerste is dat beide systemen naast elkaar op het dak komen te liggen als een dak geïntegreerde oplossing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 2x bestaande componenten, echter let op de maatvoering en let op het kleurverschil van de zon thermische modules en de PV modules.

De tweede oplossing is een veel mooiere waarbij de warmte van het Solar PV systeem wordt afgevoerd door de thermische kant. Belangrijke voordelen zijn geen kleurverschil tussen de verschillende technologieën omdat ze nu achter elkaar geplaatst worden ipv naast elkaar, minder dak oppervlak nodig voor meer output en minder installatie kosten. 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat zijn de te verwachten toekomstige ontwikkelingen?

Wettelijke regelingen/bepalingen zullen er komen dat in ieder nieuw te bouwen of te renoveren gebouw minstens een bepaald % aan energie zelf moet kunnen opwekken.

Naar alle beschikbare oppervlaktes zal gekeken worden of daar met gebruik van de zon energie kan worden opgewekt, denk hierbij ook aan façades.

Tenslotte zal er in de toekomst veel meer gekeken worden naar wanneer wek ik energie op, wanneer gebruik ik energie en waar kan ik energie in de tussentijd opslaan.

 

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: