Voor welke activiteiten is VCA bedoeld en is het wettelijk verplicht?

VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Kan een ZZP-er VCA-gecertificeerd worden?

Nee, voor een zzp’er is het in de praktijk niet haalbaar om aan alle eisen van de VCA te voldoen. Wel kan een VCA-gecertificeerd bedrijf onder bepaalde voorwaarden een zzp’er inhuren als onderaannemer.

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door:

Wat moet ik weten over ISO-certificering?

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend. Meer weten over ISO? Bezoek de website www.isoregister.nl

Meer weten? U wordt graag verder geholpen door: